GeoPark Papuk

Velika (crkva) – Pl. dom Lapjak – Kaniška glava – Češljakovački vis

E-mail Ispis PDF

Osnovni podaci o stazi:

  • duljina staze: 8,5 km
  • vrijeme hoda: 2:15
  • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
  • najniža točka: 273 m
  • najviša točka: 840 m
  • ukupno uspona: 614 m

 

Opis staze:

Na raskrižju kod veličke župne crkve (273 m/nm) odaberemo istočni krak ceste koja ide prema bazenima i prošavši pored njih za pet minuta dolazimo do desnog odvojka za planinarski dom Lapjak (koji je udaljen od crkve oko 1,3 km). Tik uz sjevernu stranu zida planin. doma je označeni planinarski put za Češljakovački vis i planinarsku kuću Trišnjicu. Od doma strmo desetak minuta i stalnom visinom iste izohipse podno Topličke glave te prelazeći u dva navrata šumske vlake (zemljoputove izvlačenja trupaca) lokaliteta Prđevac za još 20 min. stižemo na kotu Kaniška glava (613 m). Dalje, kroz u šikaru i šumu još 20 min. do lokaliteta „velika bukva“ gdje se sa desne strane pod oštrim kutom priključuje markirani put ( „omladinska staza“ koji dolazi iz Male Velike potokom Orljavac i Umitalica). Još jedan kilometar lagano penjemo (na pola te udaljenosti lijevo vodi napuštena planin. markacija , vidljiva još u starim kartama, koja uz potok Radišu spušta u kamenolom Tisica, Velika) na raskrižje Lipova glava (645 m/nm) gdje skrećemo desno (lijevi put je za panoramsku kotu Tisovac i Veliku potokom Dubočanke).

Samo pet minuta hoda od Lipove glave je raskrižje za planin. kuću Trišnjicu (oko 15 min.). Naš put vodi pravo i tereba nam oko 15 min. hoda da bi došli do Čifutskog bunara, Antunovac (u čijoj je blizini lijevi odvojak za Trišnjicu) gdje skrećemo desno uz strminu i nakon 20 min. smo došli do drugog izvora Kapovac (često presušen). Kod ovog izvora smo došli na raskrižje i trasu Slavonskog planinarskog puta (SPP). Lijevo je put za Jankovac (1:30 min.) a pravo za Češljakovački vis, odnosno za 10 min. hoda je odvojak za kotu i vidikovac koji je 200 m niže od kote. Na koti Češljakovački vis (825 m/nm) gdje se nalazi u kutija sa upisnom knjigom i žigovi za dnevnike SPP-a i Hrvatske planinarske obilaznice.

 

 

Preuzimanje:

 

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze