GeoPark Papuk

Velika (crkva) – Mališčak – Orahove vode – Ivačka glava

E-mail Ispis PDF

Osnovni podaci o stazi:

  • duljina staze: 8,8 km
  • vrijeme hoda: 3:00
  • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
  • najniža točka: 273 m
  • najviša točka: 913 m
  • ukupno uspona: 705 m

 

Opis staze:

U Velikoj kod crkve Sv. Augustina županijska cesta za Jankovac (Ž 4253, 15 km) skreće u lijevo u slučaju da smo licem okrenuti prema sjeveru (desni krak je za bazene i planinarske objekte Lapjak i Trišnjicu). Županijskom cestom idemo oko jedan kilometar i nailazimo lijevo, iza HEP- ovih bungalova, na tucanički put. Njime idemo oko pet minuta pa prijeđemo cestu, kamenolomsku obilaznicu, te još pet minuta do raskrižja planin. putova. Mi ćemo desno (pravo je za dio kružne poučne staze Turjak i penjalište Sokolinu) kroz nisko raslinje prema Mališčaku. Nakon otprilike pola sata napornijeg hoda nailazimo na desni odvojak za kotu Pliš (10 min.). Usput smo se priključili trasi poučne staze Turjak, a što je vidljivo po, uz planinarski put, postavljenim edukativnim tablama.

Produživši pravo za pet min. smo na kamenjaru gdje raste mnoštvo zaštićenih proljetnica (a to je i gornja točka eksploatacijskog polja kamenoloma Veličanka II). Na vrhu kamenjara poučna staza produžuje pravo, a planinarski put skreće desno (oba puta će se spojiti nakon cca 800 metara). Za oko pola sata hoda, na maloj bezimenoj koti su putokazi , od glavnog pravca protezanja planinarskog puta je lijevi odvojak za vidikovac Mališčak (oko 5 min. hoda) i kružnu trasu poučne staze Turjak, odnosno u Veliku. Nastavljajući pravo prema cilju na tri minute od raskrižja je novi odvojak. Desno je put za planin. kuću Mališčak („Balkon“) do koje je oko 10 min. hoda, odakle se pružaju posebni vidici na vrh Papuka i južnu padinu Papuka. Ako nastavimo pravo opet ćemo nakon pet minuta te ponovo nakon dodatnih 10 minuta naići na desnoj strani trase na odvojke za planin. kuću Mališčak. Od zadnjeg spomenutog odvojka (a gdje piše i „izvor“) hodajući oko 30 minuta je odvojak desno za planinarski put prema izvoru Veličanke i Velikoj.

Za manje od pola kilometra od rečenog raskrižja idući pravo, a prešavši tucaničku šumsku cestu, je nepresušni izvor Orahove vode gdje je i mala nadstrešnica. (Na raskrižju kod izvora put lijevo vodi na kotu Lipovac pa na Stražemanski grad i u Veliku). Od izvora naša trasa puta za Ivačku glavu naglo skreće desno. Nakon idućih 15 minuta hoda opet je jedno raskrižje. Lijevo je markacija za proplanak Vratnice (oko 20 min.) i „ulaz zvečevački“ gdje je na vojnoj cesti raskrižje putova za: vrh Papuka (nedostupno!) i Zvečevo . Skrećući desno za manje od 20 minuta dolazimo na najvišu dostupnu točku Papuka, Ivačku glavu (913 m/nm) gdje su žigovi za dnevnike Hrvatske planinarske obilaznice i SPP-a.

 

 

Preuzimanje:

 

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze