GeoPark Papuk

Radionice o šišmišima

E-mail Ispis PDF

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti (22.svibnja) i obilježavanja Europskog tjedna geoparkova, održane su dvije radionice o šišmišima u osnovnim školama u Kutjevu i Voćinu.

Djeca su kroz uvodnu prezentaciju imala priliku čuti o jednoj od najugroženijih skupina životinja,a ujedno i o predrasudama koje ljudi imaju prema ovim korisnim životinjama. Nakon kratkog predavanja, kroz grupni rad učenici su proučili staništa šišmiša, prehranu, razmnožavanje i vrste koje su prisutne u Parku prirode Papuk. Usvojeni sadržaj učenici su objedinili u tematski plakat te nakon toga izradili origami šišmiše kojima su ukrasili svoje plakate i učionice.

 

Na svijetu postoji više od 1150 vrsta šišmiša koje čine petinu ukupnog broja vrsta sisavaca. Od toga je na svjetskoj razini 177 vrsta šišmiša ugroženo, čak su 204 vrste nedovoljno poznate, a 5 se vrsta vodi kao izumrle.

Hrvatska je od 2000. godine jedna od 33 zemlje članice „Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša“ koji obuhvaća Europu i države koje okružuju Sredozemno more, a sa svojih 35 od 52 vrste šišmiša zabilježenih na teritoriju Sporazuma jedna je od najbogatijih država sa faunom šišmiša.

Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj zaštićene su Zakonom kao strogo zaštićene zavičajne svojte.


foto galerija, radionice u školama

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze