GeoPark Papuk

Predstavljanje i početak projekta „Dvije rijeke i jedna gora“

E-mail Ispis PDF

Dana 24. srpnja 2013. godine u 11,00 sati u prezentacijskoj dvorani Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku, održano je službeno predstavljanje i početak projekta „Dvije rijeke i jedna gora – novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“.

U travnju 2013. godine počela je provedba eko turističkog projekta koji povezuje gorsku i nizinsku regiju Istočne Slavonije i Baranje. „Dvije rijeke i jedna gora - novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“ naziv je projekta kojeg su osmislili i u partnerstvu provode Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Javna ustanova Parka prirode Papuk.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.266,70 EUR-a. Područje provedbe projekta su četiri zaštićena područja - Park prirode Kopački rit, Park prirode Papuk i Regionalni park Mura-Drava u Hrvatskoj te Nacionalni park Dunav-Drava u Mađarskoj. Cilj projekta je osigurati model održivog gospodarskog razvoja i upravljanja prirodnim resursima duž regije Mura-Drava-Dunav uvođenjem novih eko turističkih proizvoda i prekograničnom suradnjom.

 

Uvodnu riječ o samom projektu, održao je voditelj projekta, gospodin Jasmin Sadiković, a zatim su predstavnici sva tri partnera – Jasmin Sadiković (Zeleni Osijek), Wodtke Szilvia (Nacionalni park Dunav Drava) i Marijana Kesić (Park prirode Papuk), u kratkim prezentacijama predstavili svoje projektne aktivnosti.

Park prirode Papuk će u sklopu ovog projekta izgraditi stazu uz jezera na Jankovcu, dužine 350 metara, kako bi se omogućila pristupačnost jedinstvenosti prirode Jankovca osobama s posebnim potrebama. Staza će imati rampu za invalide za savladavanje visinske razlike između parkirališnog prostora i nasipa jezera, a predviđena su i tri proširenja staze u podeste na kojima će biti postavljene informacijske točke – tabla i tekst na Braillovom pismu.
Na Jankovcu je predviđena i izgradnja dječjeg igrališta i učionice na otvorenom za potrebe edukativnih programa Parka prirode Papuk. Unutar ove aktivnosti predviđeno i osmišljavanje edukativnih programa i ekoloških radionica te nabava opreme potrebne za izvođenje edukacija. Za potrebe razvoja jahačkog turizma planirano je označavanje tri konjičke staze te na jednom mjestu (kota Kolac) izgraditi odmorište za konje i jahače u vidu nadstrešnice za smještaj konja sa jaslama za hranu i posudama za napajanje vodom, te sjenicu za odmor jahača. Nadstrešnica bi bila drveni objekt veličine nešto manje od 12 m².

 

Iako već desetljećima planinari borave na ovom prostoru i u sklopu svojih aktivnosti uređuju i označavaju staze, unutar ovog projekta odlučili smo ponovno uniformirati označavanje postojećih i novih staza, kako planinarskih, tako i biciklističkih i konjičkih te sve zajedno objediniti u jednom vodiču. Za potrebe planinarske infrastrukture predviđeno je i postavljanje panela sa planinarskim kartama i oznakama pojedinih postaja na Slavonskom planinarskom putu te izgradnja odmorišta/skloništa za planinare koji bi bio objekt veličine nešto manje od 12 m², a opremljen drvenim klupama i kaminom na drva.

Ovaj projekt uvelike će pridonijeti razvoju infrastrukture za ekoturizam za koji PP Papuk ima odličan potencijal te privući veći broj posjetitelja u PP Papuk koji će na ovaj način još više upoznati vrijednosti ovog zaštićenog područja te još više razviti svijest o očuvanju i zaštiti priode, ali i dobiti još više mogućnosti za odmor i rekreaciju. Posebna ciljna skupina ovog projekta biti će školska djeca koja čine najveći udio posjetitelja Parka, a na ovaj način moći će dobiti još bolju ponudu, edukaciju u otvorenoj učionici u prirodi i mogućnost za rekreaciju na igralištu na Jankovcu.

 

 

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze