GeoPark Papuk

Pregled kulturne i povijesne baštine

Na prostoru Parka nalazi se veliki broj arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno – povijesne baštine koji ukazuju na kontinuitet naseljavanja ovog prostora još od vremena mlađeg kamenog doba (neolitika). Prirodno bogatstvo osnovnih sirovina poput vode, drveta i kamena osiguravalo je povoljne životne uvjete, dok je brdovito područje pružalo utočište i hranu.

Prapovijest

Prva naselja na otvorenom potvrđena su već u neolitiku brojnim nalazima glačanog kamenog oruđa i rukom rađene keramike sopotske i starčevačke kulture (5500.-3500.pr.K.). Na papučkom prigorju u bakreno doba (eneolitik), u razdoblju od 3500.-2200.pr.K., nastaje nekoliko naselja koja se tijekom brončanog doba utvrđuju i pomiču na vrhove i više obronke koji svojim strateškim položajem pružaju zaštitu i kontrolu prirodnih putova koji su oduvijek išli dolinama potoka. Potvrđena je mogućnost vizualne komunikacije među prapovijesnim visinskim naseljima, takozvanim gradinama.

Tijekom starijeg željeznog doba (750.-300.pr.K.) u Požeškoj kotlini i okolnim gorama bila su mnoga naselja povezana s Kaptolom kao središtem. To svjetski poznato nalazište halštatske kulture izuzetno je po nalazima bogatih kneževskih grobova pod humcima (tumulima) vezanim uz spaljivanje pokojnika i stavljanje pepela u žare (urne). Keramičke posude crne boje, često premazane finim slojem grafita i ukrašene životinjskim rogovima, svjedoče o bogatstvu i moći kaptolskih kneževa. Dijelovi ratničke opreme ukazuju na veze s Grčkom, te na visoki stupanj kulture i gospodarsku razvijenost ovog kraja.
S rubnog područja Parka, iz Velike, potječe vrijedan nalaz keltskog nakita iz ženskog groba koji pripada mlađem željeznom dobu (4.st.pr.K.).

Antika

Požeška kotlina je u antičkom razdoblju bila naseljena već od 1. stoljeća i tu su Rimljani sve do 4. stoljeća izgradili brojna naselja i seoska gospodarstva.
Sva naselja bila su povezana cestama, a ove su se opet vezale na glavne pravce - kroz Podravinu: cesta Poetovio (Ptuj) - Mursa (Osijek) i Posavinu: Siscia (Sisak) – Marsunia (Slavonski Brod) - Sirmium (Sremska Mitrovica). Na više lokaliteta uočeni su ostaci tih cesta.
O romanizaciji ovog prostora svjedoče veća villa rustica iz 4.st. otkrivena u Velikoj na lokalitetu Kruge, i nadgrobna stela s kraja 2. ili početka 3.st. pronađena u Vetovu.

Srednji vijek

O važnosti papučkog prostora, posebno u vrijeme nadiruće turske opasnosti, svjedoči velik broj srednjovjekovnih utvrda kojih većina potječe iz 13. stoljeća. Nedaleko od mjesta Orahovice nalazi se najljepši i najočuvaniji ''stari grad'' – Ružica, vrijedan primjer gotičke i renesansne umjetnosti u ovom dijelu Hrvatske. U planini povrh Ružice nalaze se ostatci Starog grada, a iznad sela Slatinski Drenovac ostatci starog grada Klaka. Nedaleko od naselja Kamenski Vučjak nalazi se utvrđeni grad Kamengrad, a sjeverno od mjesta Velika ruševine starog Veličkog grada. U blizini su i slabo sačuvani Stražemanski grad te Pogana gradina kod sela Doljanovci. Svi nabrojani srednjovjekovni gradovi nalaze se na području Parka, a u neposrednoj blizini su i drugi vrijedni spomenici kulturno-povijesne baštine: voćinski Stari grad, Rudine (benediktinska opatija sv.Mihovila iz 12.st.), kaštel u Kaptolu, cistercitska opatija sv.Marije u Kutjevu i manastir sv.Nikole kod Orahovice.

 

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze