GeoPark Papuk

Travnjaci

E-mail Ispis PDF

Suhi, vapnenački travnjaci nalaze se na jugozapadnim obroncima Papuka. Tlo travnjaka je prilično plitko i suho. Vapnenački travnjaci imaju vrlo bogatu floru i stanište su brojnim rijetkim vrstama, poput kaćuna (orhideje) muhine kokice (Ophrys insectifera), malog kaćuna (Orchis tridentata) te panonske djeteline (Trifolium pannonicum).

Vlažni travnjaci pokrivaju vrlo mala područja ali su stanište jednoj od najugroženijih vrsta biljaka u Hrvatskoj – plućnoj sirištari (Gentiana pneumonanthe).

Danas je sav travnjački ekosustav u opasnosti od nestajanja zbog nestanka tradicionalne, nisko-intenzivne poljoprivrede koja se bazirala na košnji i ispaši ovih travnjaka. Livade i pašnjaci na kojima raste grmlje i šikara nisu dobro stanište za travnjačke vrste.

 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze