GeoPark Papuk

Biljna i životinjska staništa

E-mail Ispis PDF

Geomorfološke, klimatske i vegetacijske karakteristike Geoparka Papuk osiguravaju odlična prirodna staništa za brojne biljne i životinjske vrste. Šumska vegetacija pokriva više od 96% područja. Dominantna vrsta drveća je bukva. Ovdje žive gotovo svi predstavnici srednjoeuropske faune, no prije 200 godina ovo je područje također bilo nastanjeno medvjedima, vukovima i risovima. Danas su guste šume Papuka stanište i utočište jelena, srna,divljih svinja, lisica i kuna… Papuk pruža odlična staništa i brojnim vrstama ptica i međunarodno je vrlo važno područje za ptice.

Ponor Uviraljka je važno zimovalište za šišmiše. Gotovo 1300 vrsta biljaka (više od četvrtine cijele Hrvatske flore) raste na Papuku. Najugroženije i zaštićene vrste biljaka rastu na travnjacima i drugim nešumskim područjima.

Različite životinjske vrste možete pogledati ovdje, a svakako pregladajte i biljke koje nastanjuje područje geoparka, a možete ih vidjeti ovdje.

 

Travnjaci

E-mail Ispis PDF
travnjaci

Suhi, vapnenački travnjaci nalaze se na jugozapadnim obroncima Papuka. Tlo travnjaka je prilično plitko i suho. Vapnenački travnjaci imaju vrlo bogatu floru i stanište su brojnim rijetkim vrstama, poput kaćuna (orhideje) muhine kokice (Ophrys insectifera), malog kaćuna (Orchis tridentata) te panonske djeteline (Trifolium pannonicum).

Opširnije...
 

Rijeke, potoci i jezera

E-mail Ispis PDF
vode Papuka

Papuk je bogat planinskim izvorima i tekućicama gdje žive ugrožene potočne pastrve (Salmo trutta) i brojne populacije riječnih rakova (Astacus astacus).

Opširnije...
 

Šumska staništa

E-mail Ispis PDF
Šumska staništa

Zbog raznolikih reljefnih, geoloških i mikroklimatskih prilika, ali i raznolikosti tla u Parku prirode Papuk nalazimo čak 13 vrsta šumskih zajednica. Šume hrasta kitnjaka i graba  dominiraju područjem do 350 metara nadmorske visine. Iznad toga područja nalazi se zona bukovih šuma. Šuma bukve i jele rastu na području iznad 700 metara.

Opširnije...
 

Podzemna staništa

E-mail Ispis PDF
Spilje

U Geoparku Papuk postoji više od 40 speleoloških objekata (špilja, rupa, ponora...). One se nalaze na najvišem, krškom području planina Papuk i Krndija. Neke od njih naseljavaju vrlo zanimljive podzemne vrste životinja.

Opširnije...
 

360 panorame

Posjetite neke od najatraktivnijih lokacija u Geoparku uz pomoć ovih panorama.

Publikacije

Više o parku saznajte kroz publikacije u pdf obliku kojeg možete preuzeti s ove stranice.

Biciklističke i planinarske staze


Doživite Papuk aktivno, kroz planinarenje i biciklizam.
Predlažemo vam slijedeće ture:
Planinarske staze
Biciklističke staze