GEL – Gimnazijski ekološki laboratorij

Ispis

Dana 26. kolovoza 2013. godine u 12,00 sati u Gimnaziji u Požegi održano je službeno predstavljanje i početak projekta Gimnazijski ekološki laboratorij. Provedba projekta počela je 19. kolovoza 2013. godine. Prijavitelj projekta je Gimnazija u Požegi, a partneri na projektu su Zavod za javno zdravstvo i Park prirode Papuk. Suradnici na projektu su Hrvatske šume, Hrvatske vode i Institut Ruđer Bošković.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA programa-komponenta IV „Razvoj ljudskih potencijala“. Ukupna vrijednost projekta je 196.458,42 EUR-a.
Opći cilj projekta je unaprijediti Hrvatski kvalifikacijski okvir kreiranjem i provedbom interdisciplinarnog kurikuluma za gimnazije u području zaštite okoliša i održivog razvoja.

 

Park prirode Papuk će u sklopu ovoga projekta nabaviti solarnu meteo stanicu koja će biti postavljena na području Turjaka čime će se omogućiti sustavni monitoring toga područja. Od ostale opreme nabavit će se biološka lupa, GPS uređaj, stručna literatura i kitovi za vodu, zrak i tlo.

Uloga Parka prirode Papuk u ovom projektu je pružiti usluge svoga stručnog osoblja u organiziranju i provođenju radionica monitoringa okoliša, sudjelovati u socijalnim akcijama u okolišu te organizirati terensku nastavu na području Parka prirode Papuk. Kroz aktivnosti gimnazijskog ekološkog laboratorija učenici i nastavnici će biti osposobljeni za praktičnu primjenu znanja i vještina kao i za argumentirano društveno djelovanje u području zaštite okoliša i održivog razvoja, što predstavlja i specifični cilj ovoga projekta.